Regulaminy promocji


Regulamin promocji „50 zł zniżki na pierwsze zakupy”

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „50 zł zniżki na pierwsze zakupy”
 • Promocja „50 zł zniżki na pierwsze zakupy””, zwana dalej „Promocją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę living-home.eu zwaną dalej „Organizator”.
 • Promocja będzie trwała od dnia 24.04.2017 r. od godziny 8:00 do wyczerpania puli zniżek, zwaną dalej „Ilość zniżek”. 
 • Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym living-home.eu. 

Zasady Promocji

 • Zniżka przysługuje Klientom living-home.eu, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:
 • Każdemu Klientowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania ze zniżki, każdorazowo spełniając warunki otrzymania.
 • Zniżkę otrzymuje Klient, który podczas zakupów użyje adresu e-mail na który został wysłany kod promocji. 
 • Kod promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę.
 • Na stronie living-home.eu zarejestrują adres email, na który następnie otrzymają kod promocyjny. Kod promocyjny zostanie przesłany do 2 godzin od momentu zarejestrowania adresu email.
 • W terminie 30 dni od dnia otrzymania kodu dokonają zakupu na stronie promocyjnej wskazanej w pkt 4. 
 • Podczas składania zamówienia, w polu „Kod rabatowy (voucher)” wprowadzą otrzymany na zarejestrowany adres email kod promocyjny i zatwierdzą go przyciskiem. 
 • Kwota vouchera 50zł pomniejszy cenę widoczną na zamówieniu.
 • Voucher można użyć tylko jednorazowo, do pierwszych zakupów.
 • Promocja nie łączy się z innymi promocjami 

 Reklamacje

 • Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres e-mail: shop@living-home.eu 
 • Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie. 
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa. 
 • Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej living-home.eu

 

Regulamin promocji „Poduszka Gratis”

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „Poduszka Gratis”
 • Promocja „Poduszka Gratis””, zwana dalej „Promocją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę living-home.eu zwaną dalej „Organizator”.
 • Promocja będzie trwała od dnia 23.06.2017 r. od godziny 8:00 do wyczerpania puli poduszek promocyjnych. 
 • Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym www.living-home.eu

Zasady Promocji

 • Przy zakupie w Sklepie Internetowym www.living-home.eu dowolnego dywanu wełnianego, z kategorii Dywany Wełniane, Klient otrzyma możliwość wyboru poduszki bawełnianej 40x40cm.
 • Promocja dotyczy tylko poduszek bawełnianych 40x40cm.
 • Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie. Warunkiem jest złożenie kolejnego zamówienia na dowolny dywan wełniany.
 • W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega również otrzymany prezent w stanie niezmienionym.
 • Promocja łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie internetowym www.living-home.eu tj. z rabatem 50 zł.
 • Poduszki nie można wymienić na gotówkę.

 Reklamacje

 • Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres e-mail: shop@living-home.eu 
 • Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
 • Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin został opublikowany w dniu 23.06.2017 r.
 • Wszelkie informacje związane z Promocją Klienci mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: shop@living-home.eu


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów